Convocatòria Junta 26/06/2018

GIRONA S.A.

Convocatòria de Junta General Ordinària d'Accionistes que se celebrarà a la ciutat de Girona, C/ Barcelona nº 3 – 4º 2ª, el dia 26 de Juny de 2018 a les 10:30 h en primera convocatòria i el dia 28 de Juny de 2018 a la mateixa seu y a la mateixa hora, en segona convocatòria, per tractar dels següents punts de l'
 

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici social 2017, tancat el 31 de Desembre de 2017, amb les excepcions sobre el desconeixement dels comptes d'AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER S.A. - AGISSA  a la data de tancament del exercici.

2.- Aplicació del resultat.

3.- Aprovació, si escau, de la gestió social durant l'exercici 2017.

4.- Informe als Srs. Accionistes sobre la situació procesal de la causa oberta contra l'empresa devant del Jutjat d'Instrucció nº 2 de Girona.

5.- Precs i preguntes

Els Senyors Accionistes podran sol·licitar als administradors, sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, les informacions o aclariments que considerin necessaris, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General; informació que els serà facilitada pels Administradors sense càrrec, llevat que la mateixa fos innecessària per a la tutela dels drets del soci o hi hagi raons objectives per considerar que pugui utilitzar-se per a fins extrasocials , o la seva publicitat perjudiqui a la societat o societats vinculades.

GIRONA, a 17 de Maig de 2018

El Secretari del Consell d'Administració

 

GIRONA S.A.

A solicitud de FCC AQUALIA S.A. i atesa la seva manifestada intenció de renunciar a la condició d’Administradora de GIRONA S.A., es procedeix a afegir a l’Ordre del dia de la Junta General Ordinària convocada pels dies 26 i 28 de Juny de 2018 en primera i segona convocatòria respectivament, i per ser analitzat amb anterioritat al punt de precs i preguntes, el següent punt:

“Cessament i nomenament de càrrecs”

GIRONA, a 4 de Juny de 2018

 

El Secretari

Luís Sibils Ensesa

"Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer"