Convocatòria Junta 08/05/2017

GIRONA S.A.

Convocatòria de Junta General Ordinària d'Accionistes que se celebrarà a la ciutat de Girona, C/ Barcelona nº 4 – 4º 2ª, el dia 8 de Maig de 2017 a les 12:00 h en primera convocatòria i el dia 9 de Maig de 2017 a la mateixa seu y a la mateixa hora, en segona convocatòria, per tractar dels següents punts de l'
 

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici social 2016, tancat el 31 de Desembre de 2016, previament formulat pel Consell d'Administració.

2.- Aplicació del resultat.

3.- Aprovació, si escau, de la gestió social durant l'exercici 2016.

4.- Cessament i nomenament d'Administradors pel transcurs del termini per al qual foren nomenats.

5.- Precs i preguntes

Els Senyors Accionistes podran sol·licitar als administradors, sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, les informacions o aclariments que considerin necessaris, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General; informació que els serà facilitada pels Administradors sense càrrec, llevat que la mateixa fos innecessària per a la tutela dels drets del soci o hi hagi raons objectives per considerar que pugui utilitzar-se per a fins extrasocials , o la seva publicitat perjudiqui a la societat o societats vinculades.

GIRONA, a 7 d'Abril de 2017

El Secretari del Consell d'Administració

"Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer"