Convocatòria Junta 25/06/2013

GIRONA S.A.

Per acord del Consell d'Administració es convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària d'Accionistes que se celebrarà a la seu del carrer Ciutadans n º 11 de Girona, el dia 25 de juny en primera convocatòria i el dia 26 de juny en segona convocatòria , a les 13:00 h. en un i altre cas, per tractar dels següents punts de l'

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació si escau, de la Memòria, Gestió Social, Balanç i Comptes de l'exercici econòmic tancat a 31 desembre 2012

2.- Aplicació de resultats de l'exercici

3.- Precs i preguntes

4.- Autoritzacions i Delegacions

5.- Lectura i aprovació de l'Acta de la Junta o elecció dels interventors de l'Acta

Des d'aquesta data i a l'empara del que disposa l'article 197.2 de la Llei de Societats de Capital, estarà a disposició dels Senyors Accionistes en el domicili social, la documentació relativa als punts a tractar en aquesta Junta, de la qual podran obtenir còpia immediata i gratuïta, i fins al setè dia anterior al previst per a la celebrar de la Junta els accionistes podran sol·licitar dels administradors les informacions o aclariments que considerin necessaris per obtenir-les per escrit fins al dia de la celebració de la Junta General.

GIRONA, a 13 de Maig de 2013

El Secretari del Consell d'Administració

"Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer"