Convocatòria Junta 02/06/2015

GIRONA S.A.

Per acord del Consell d'Administració es convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària d'Accionistes que se celebrarà a la seu del carrer Ciutadans n º 11 de Girona, en primera convocatòria el dia 2 juny 2015 a les 13:00 h. i en segona convocatòria el dia 3 de juny a la mateixa hora, per a tractar de les qüestions que s'inclouen en el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici social tancat el 31 de Desembre de 2014 i de la gestió social. Examen de la Memòria, informe de gestió i informe d'auditoria.

2.- Aplicació del resultat

3.- Reelecció de càrrec per proximitat de la data de vigència per al qual fos designat.

4.- Precs i preguntes

Els accionistes podran sol·licitar als administradors les informacions o aclariments que considerin necessaris o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta.

GIRONA, a 29 d'Abril de 2015

"Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer"